Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 146 110
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 146 110
Genel Toplam 256