Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 3
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 289 147
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 289 147
Genel Toplam 436