Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

2011-2012 Öğretim Yılı’nda eğitime başlayan bölümümüzün öğretim süresi 4 yıldır. Programın ilk iki yılında temel tasarım, desen gibi uygulamalı derslerin ve kültür-sanat, görsel iletişim tarihi gibi teorik derslerin yanı sıra belirlenen uzmanlık alanlarına ilişkin giriş niteliğindeki zorunlu dersler bulunmaktadır. Üçüncü yıldan itibaren yıllarda teorik ders sayıları azalırken uygulamalı meslekî derslerin ağırlığı artmakta; grafik tasarım, fotoğraf, reklam, film/video gibi atölyeleri seçilerek ister karma, isterlerse de belirlenen alanlarda uzmanlaşmaya yönelik bir program izlenir. Uzmanlık alanları, atölyelere uygun seçmeli derslerle desteklenir ve dört yılın sonunda belirli bir alanda ilerleyen öğrencilerimiz, diplomalarına ek olarak İlgi Alanı Belgesi alabilir.

Öğretim tamamlandığında ise Görsel İletişim Tasarımcısı unvanı alınır. Görsel okuryazarlık konusundaki becerilerini yaratıcılık ve tasarım disiplini ile birleştiren mezunlarımız, özel veya resmî kurumlarda reklamcılık, yayıncılık, fotoğrafçılık, iki veya üç boyutlu görselleştirme, animasyon, yeni medya, televizyon, sinema gibi iletişimin hemen her sahasında söz sahibi olabilir ve kendilerine yer bulabilir. Lisansüstü eğitimine devam eden ve belirli şartları sağlayan mezunlarımız, görsel iletişim tasarımı bölümlerinde akademik kariyerlerine devam edebilmektedir.

Bölümümüzde üretilen çalışmalar, https://www.behance.net/saugorseliletisim adresinden incelenebilir.