Ana Sayfa
Duyurular
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Duyurusu

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA DUYURUSU

 

BÖLÜMÜMÜZ BİRİMLERİNDE ( İDARİ VE AKADEMİK)

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA DUYURUSU

 

SON BAŞVURU TARİHİ              :15/10/2021 Cuma Saat: 17:30

BAŞVURU YERİ                          :  DEKANLIK-Mali İşler (Aylin DAVUTOĞLU, 217 No.lu Oda)

 

Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerden İstenen Belgeler

1

KZÖ Başvuru ve Değerlendirme Formu (SKS.MH.FR.5-A/B/C/D) (Duyuru ekindedir)

2

Başarı (Not) Durum Belgesi ( Güncel Tarihli-Transkript)

3

Haftalık Ders Programı

4

Diğer Belgeler (Belirtiniz)

 

 

Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerde Aranacak Genel Şartlar

1

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2

Aktif Öğrenci Olmak

3

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca ceza almamış olmak

4

Normal öğrencilik süresini doldurmamış olmak

5

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve özel öğrenci olmamak

6

7

 

Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak

Lisans öğrencilerinin Ağırlık Genel Not Ortalaması en az "2,00", Yüksek Lisans öğrencilerinin en az "2,50"olması aranır.